اسنوپا

تنظیمات پکیج بوتان

تنظیمات پکیج بوتان

تنظیمات پکیج بوتان ، اگر به طور صحیح انجام شود علاوه بر افزایش کارآیی و بهره وری

عمر مفید دستگاه را نیز افزایش خواهد داد.

تنظیم دما :

تنظیم صحیح دما ، مهمترین نکته ای است که باید به آن توجه کنید.

شرایط آب و هوایی و شرایط سنی افراد در انتخاب دمای مناسب موثر است.

به طور کلی دمای 18 تا 21 درجه سانتیگراد ، دمای مناسبی برای سنین مختلف

است.

اما برای نوزادان و سالمندان بهتر است دما بین 22 تا 23 درجه باشد.

همچنین دمای 60 درجه برای آب گرم مصرفی و دمای 75 درجه برای رادیاتورها

دمای استانداردی محسوب می شود.

روشن کردن پکیج بوتان در زمستان

  • ابتدا فشار پکیج را تنظیم کنید.
  • درجه فشار باید بین 1 تا 2.5 بار باشد.
  • دودکش ها و فن پکیج را چک کنید تا مشکلی نداشته باشند و مسدود نشده باشند.
  • شیر زیر پکیج را باز کنید و بعد از آن شیرهای رادیاتور را باز کنید.
  • تنظیمات و دمای آن را مطابق موارد گفته شده انجام دهید.
  • بعد از این که پکیج را روشن کردید چند دقیقه منتظر بمانید تا رادیاتورها گرم شوند.
  • در نهایت رادیاتورها را هواگیری و فشار نهایی را کنترل کنید.

تنظیمات پکیج بوتان در تابستان:

در شرایط تابستانی به آب گرم مصرفی نیاز دارید.

و نیازی به گرم شدن رادیاتورها نیست.

دمای پکیج را می توانید روی 50 تا 55 درجه تنظیم کنید.

روشن کردن دستگاه در تابستان:

وضعیت دستگاه را در حالت تابستانه قرار دهید.

یکی از شیرهای آب گرم مصرفی را باز بگذارید تا چراغ وضعیت به صورت سبز رنگ روشن شود.

وقتی شیر را ببندید این چراغ به صورت سبز چشمک زن خواهد بود.

کنترل های پکیج

پکیج های بوتان معمولا دارای 3 کنترل یا ولوم اصلی می باشند.

کنترل اول معمولا در سمت راست قرار دارد و برای روشن کردن و خاموش کردن دستگاه به کار می رود.

وقتی نشانه آن روی صفر قرار دارد به معنای خاموش بودن دستگاه است.

برای روشن کردن دستگاه ، نشانه آن را روی یک قرار دهید.

کنترل دوم برای تنظیم دمای آب مصرفی است. با چرخاندن آن می توانید دمای آب مصرفی را کم یا زیاد کنید.

کنترل سوم برای تبدیل حالت زمستانه پکیج به حالت تابستانه به کار می رود.

اگر نشانه آن را روی صفر قرار دهید پکیج روی حالت تابستانه قرار می گیرد.

می توانید مقدار آن را افزایش دهید تا پکیج در حالت زمستانه قرار بگیرد.

برای دیدن قیمتها و خرید پکیج بوتان کلیک کنید.

 

 

دیدگاه‌ها 0

*
*